Naši konji : Quarter Horses

Konji su specifični, mirni, privrženi čoveku i ne boje se prirode.

Dobar vestern konj i na najmanji znak jahača reaguje besprekorno, kreće se u svim smerovima i na svim terenima hrabro i poslušno.